Түгээмэл асуулт

Платформын зорилго юу вэ?

(Зайнаас ажиллах - Remote Work), Оффис ажил хийх боломжгүй эсвэл үндсэн ажлаасаа өөр нэмэлт цалин авах хүсэлтэй хүмүүст зориулагдсан платформ юм. (Ажил хийлгэх, Ажилд авах - Employer) болон (Чөлөөт ажилтан - Freelancer) хоёрын дунд манай платформ гүүр нь болж өгч байгаа бөгөөд Онлайн ажлуудын хувьд (Ажил хянагч - Moderator) тухайн Freelancer -н ажлуудыг мэргэжлийн талаас нь хянах үүрэгтэй. Ингэснээр тухайн ажил үр бүтээмжтэй болох юм.

Ямар төрлийн ажлууд байдаг вэ?

Бүх төрлийн ажлууд байгаа
Жишээ нь: Орчуулах, шивэх, вэб сайт хийх, мобайл аппликейшн хийх, лого хийх, брэндбүүк, хэвлэлийн эх бэлтгэл, Оёдол эсгүүр хатгамал гэх мэт.

Цалингаа хэрхэн авах вэ?

(Ажил гүйцэтгүүлэгч - Employer) нь платформд тухайн ажлын төлбөрийг байршуулна. (Ажил гүйцэтгэгч - Freelancer) -н ажлыг (Ажил хянагч - Moderator) болон тухайн Employer нь хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр ажил дууссан гэж үзвэл тухайн Freelancer -т ажлын төлбөрийг платформ автоматаар шилжүүлэн өгнө.
Өөрөөр хэлвэл манай платформ нь дундын данс болж өгч байгаа юм.

Чөлөөт ажилтан

Та (Чөлөөт ажилтан - Freelancer) -г сонгон бүртгүүлж Үйлчилгээ нэмэх боломжтой.

Ажил хянагч

(Ажил хянагч - Moderator) нь (Чөлөөт ажилтан - Freelancer) -н ажлуудыг Employer -с гадна давхар хянах үүрэгтэй. Ингэснээр тухайн ажил үр бүтээмжтэй болох нөхцөл бүрдэх юм.

Компани

Компаниа бүртгүүлэн тухайн компани дээрээ Ажлын байр зарлах болон Ажил нэмэх боломжтой

Ажил

Ажлыг (Ажил олгогч - Employer) үүсгэх боломжтой

Үйлчилгээ

Үйлчилгээг (Чөлөөт ажилтан - Freelancer) үүсгэх боломжтой.

Ажлын байр

Ажлын байрыг (Ажил олгогч - Employer) үүсгэх боломжтой.